Vattnen runt Furudal (Ore socken)

Furudal är ett samhälle i skogsbygd 36 km norr om Rättviks centrum. Präglad av skogskutlur och vildmark och där vi ser klara spår av den flottning av timmer och kol som pågick under 17- 1800-talet.

Här finns sjöarna Skattungen och Oresjön helt nära bebyggelse med prägling av skog eller jordbruk. Bra med civil service och boende. 

Men  här under på flikarna finns förstås även pärlan Ore Älv paddlingsbar ca 40 km och  indelad i Nedre och Övre delen i våra beskrivningar. 

Den paddlingsbara delen. Små forsar syns markerade.

Grunt och lite strömmande i början

Detta är Vildmark - vad finns i skogen?

Minnen från flottning

Lungt och fint i Fjärdarna

Fortsätt till detaljerna i nedre och övre kartorna

För den bästa kartinformationen rekommenderar vi bestämt Sverigeserien Topo50
Kartblad: Furdal Nr 50 

Här är länk til en karta Pdf som du kan ladda ner >>>

Tänk på att för bästa upplelvesle och säkerhet så behöver du en "riktig" karta enligt vår rekommendation.

 

Beskrivning Ore älv

Oreälven har varit en viktig flottningsled vilket framgår av förstärkningar av stränder, styrarmar och dammar i biflöden (Idån, Finnsjöån, Stråån) Betänk att detta gjordes med enkla verktyg och redskap. I älvens närområde finns äldre kulturlämningar såsom fäbodarna Stråbodarna, Lindbodarna och Ärteråsen. Vid bron nära Stråån finns fångstgropar som kan tusenåriga. I Vagnsjön har man funnit stenåldersbosättningar. Längs Kalkbäcken som mynnar i Tranusjön finns kalkugnar, kalkbrott, skvaltkvarnsruiner, fångstgropar och kolbottnar.

Rastställen: Fina rastställen finns vid Bromsen, Båthusfjärden, Laxtjärnen, Stråsjöfjärden och Vagnsjön. Slogbodar finns vid Lindbodarna och strax söder därom.
Notera att nedströms Vagnforsen på västra sidan före bron, vaskas det guld i nutid på en inmutning.

Forsar: Flest forsar finns från Vagnforsen till Lindbodarna.

Avslut:  Upptag kan ske vid dammens östra sida i Furudals Bruk samt i Tranusjöns norra strand där det också finns koja för övernattning .