Ore älv övre delen 1: Noppitrumman - Stråsjöfjärden

I norra delen av Siljan Östra vildmark rinner Ore Älv upp och som har olika men alla bra egenskaper för paddling. Hela tiden befinner vi oss i ändlös nästan obebyggd Vildmark, där omgivningar berättar om att de flesta fyrbenta skogens djur finns helt nära. Naturen präglad av sköna sanddyner med torr tallskog på ytan, där älven slingrar sig fram mellan rullstensåsarna som skapades av senaste Inlandsisen.

Startplats Noppitrumman

Övre delen av Ore älv. (Grunda små forsar markerade)

Ladda ner större karta här >>

Vi rekommenderar även Sverigeserien - Topo50  
Kartblad Furdal nr 83

Beskrivning

Isättning sker vid Noppitrummans utlopp, söder om ett tydligt och stort grustag på kartan. (”Alftakroken”) Hela sträckan blir på ca: 24 km, där den första delen är något strömmande med grunda mindre och mest runda stenar i botten.

Alternativ: För den något ovana kan man sätta i farkosten nerströms 7 km vid Prinsbyggebron/Kvarnbergsvägen. (Då 17 km till H-borg)

Sträckan är präglad av ödslig Vildmark och strömmande vatten första 7 km för att sedan passerar två fjärdar med lugnvatten – en sträcka på ca: 6 km. Vill man paddla i en smalare å, som ett avbrott och upptäckfärd, så kan man åka in i Finnsjöån ca 8 km från starten, på h. sida nedströms, och som ligger där älven svänger ur sjön Bromsen. (där breda Båthusfjärden börjar) ca: 600 m och vänder vid landsvägsbron.

OBS! Denna beskrivning och karta på övre älven slutar vid Hermansborg. Men lämpligt är nästa etapp ner till Furudals Bruk ca: 13 km. (Se beskrivning på Flik nedre älven Hermansborg – Furudals Bruk)

Fakta

Svårighetsgrad: Medelsvår första 7 km, sedan mycket lätt.

Hinder:
• Efter Prinsbron något grunt/stenigt (beroende vattenflödet) men håll t.v. medströms.
• Många små vikar (återvändsvikar) länga vägen – håll koll på kartan.
• Vid ankomst Hermansborg kommer största forsen – Vagnforsen ca 100 m. Här bör man gå iland och inspektera vattenflödet och göra sin egen bedömning. Hermansborg känns väl igen mellan rullstensåsarna och flera gamla byggnader på höger sida nedströms. Där finns även bra ilandstigning ca: 100 m före forsen. (Om man behöver dra farkosten så finns bra skogsväg ca 50 m parallellt med forsen. Besvärligt nära forsen)

Lämplig tidpunkt: Maj till oktober. (Förstås kan vattenföringen variera beroende på årstid/nederbörd.) För aktuellt vattenföringsläge: Fråga arrangören eller orrtsbor.

Lägerplatser: På långa sträckor kan övernattning ske i medfört tält på sandheden. Det finns inga permanenta skärmskydd/rastkojor. TÄNK PÅ ALLEMANSRÄTTEN och undvik privata stugor/stränder.

Landtransporter: Vagnforsen - Hermansborg, cirka 500 meter (Om inte etappen slutar här?)

Alternativ start: För den något ovana kan man sätta i farkosten 7 km nerströms angivna startpunkten vid Noppitunneln, vid Prinsbyggebron/Kvarnbergsvägen. (Då 17 km till H-borg)

Exempel på sevärdheter längs leden är:  Lämningar efter flottning, Stråbodarna och förstås spår ocheventuelal möten med skogens alla sorters djur.

Fisket kan vara fint i Ore älv. Harr, Abborre, Gädda är vanligt i älven eller i intilliggande flöden, öring kan förekomma. Fiskekort krävs!

Rekommenderad karta: Sverigeserien – Topo50 (Norstedts) Kartblad 83 Furudal Skala 1 : 50 000 1 cm = 500 m

Kom i håg
• använd flytväst • lasta inte mer än kanoten tål
• var försiktig vid sjöpaddling • var försiktig vid eldning
• respektera privat mark, gå inte iland på privata bryggor
• lämna inte sopor i naturen.
• har du meddelat din rutt till anhöriga?

TILLÄGG

För en bättre karta med mer detaljer rekommenderar vi kartbladet. Sverigeserien - Topo 50 Blad 83

Hela älvsträckan för paddling är  ca: 3,7 mil.

ALLEMANSRÄTTEN. Var noga med att iaktta hänsyn enligt Allemansrätten. Var särskilt försiktig med eld! Dessutom vill vi även särskilt påpeka att det finns privata bryggor och tomtmark som inte innefattas av denna. M.a.o. visa respekt och se dig själv som förunnad gäst.

FARA: Flytväst på! Se alltid till att ha reservkläder i vattentät behållare. Och se till att du har laddad mobiltelefon som även skyddas från vatten. Vid fara ring 112. (Till Rättviks Räddningstjänst är det ca 4 - 8 mil beroende på var ni befinner er. Ifrån 45 min - 1,5 tim från utryckning!)