Ore älv nedre delen: Hermansborg - Furudals bruk

I norra delen av Siljan Östra vildmark rinner Ore Älv upp och som har olika men alla bra egenskaper för paddling. Hela tiden befinner vi oss i ändlös nästan obebyggd Vildmark, där omgivningar berättar om att de flesta fyrbenta skogens djur finns helt nära. Naturen präglad av sköna sanddyner med torr tallskog på ytan, där älven slingrar sig fram mellan rullstensåsarna som skapades av senaste Inlandsisen.

Nu närmar vi oss Furudal och där man övernattning ske bl.a. i de berömda Trädkojorna.

TIPS:  www.nasets-marcusgard.se

Ladda ner större karta här >>

Vi rekommenderar även Sverigeserien - Topo50 Kartblad Furdal nr 83

Beskrivning

Isättning sker nedströms Vagnsforsen vid Hermansborg.
Hela sträckan är ca: 12 km ner till Furudals Bruk.

I början kan det vara något grunt ca 4 km och man får lyssna efter och bedöma vattenflödet. Samtidigt är älven "uppdämd" med grundsättningar, så att vattnet samlas även vid torr period. 

Alternativ isättning kan ske vid vägbrom emot Ejheden eller vid Lindbodarna där älven tangerar en rastplats med slogbod nära bilvägen:  (Lätt att komma intill vid transport) 5 km kvar till Furudals bruk.  

Notera: Nedströms Vagnforsen på västra sidan före bron vaskas guld på en inmutning.

Forsar: Flest forsar finns från Vagnforsen till Lindbodarna.

Avslut: Upptag kan ske vid dammens östra sida i Furudals Bruk samt i Tranusjöns norra strand där det också finns koja för övernattning.

Fortsättning:  I Furudal kan ni lyfta/bära kanoterna (Kajaker) över dammen och sedan ta er ned till Oresjön och/eller Skattungen för ytterligare paddlingsupplevelser. 
Not.Kontakta oss så ordnar vi annars transport emot en ringa avgift. 

För den mest hängivna skjutsar vi även upp er till sjön Amungen ca 20 km öster om Furudal - en fantastisk Vildmarksjö med 365 öar och rykten om jätteöringar (fisk) den s.k. Rocka-öringen.
För den än mer hängivna, finns sedan möjligheten att forssa 10 mil till ner emot Falun vbf. Östersjön om man så vill ..... 

FAKTA

För en bättre karta med mer detaljer rekommenderar vi kartbladet. Sverigeserien - Topo 50 Blad 83

Hela totala älvsträckan för paddling är ca: 3,7 mil.

ALLEMANSRÄTTEN. Var noga med att iaktta hänsyn enligt Allemansrätten. Var särskilt försiktig med eld! Dessutom vill vi även särskilt påpeka att det finns privata bryggor och tomtmark som inte innefattas av denna. M.a.o. visa respekt och se dig själv som förunnad gäst.

FARA: Flytväst på! Se alltid till att ha reservkläder i vattentät behållare. Och se till att du har laddad mobiltelefon som även skyddas från vatten. Vid fara ring 112. (Till Rättviks Räddningstjänst är det ca 4 - 8 mil beroende på var ni befinner er. Ifrån 45 min - 1,5 tim från utryckning!)