Oresjön

Ligger helt nära Furudals centralort med allehanda service som erbjuds här. (36 km ifrån Rättvik)

En lämplig isättningsplats är vid båtklubben helt nära Frudlas centrum. (fråga ortsbefolkningen eller se kartan)

Eller lägg i farkosterna vid Södersjön. Där finns P-plats , badbrygga, slogbod, grillplats. Följ västra stranden så kommer du till Uckerån som paddlas upp till vägbro eller längre beroende på vattenstånd. Vänd och fortsätt norrut.

Vid Norudden kan du:
Alternativ A: följa stranden/rullstenåsen åt söder, paddla in Lilltjärnen och under bron till Stortjärnen och åter och sedan följa stranden ner till startplatsen.
Alternativ B: runda Norudden och fortsätt mot Ore kyrka. På udden före Andån har funnits ett slipstensbrott och uppströms Arvån, som ej är paddlingsbar, har prästen haft en skvaltkvarn. Ore kyka är vacker belägen på uddden. Färden kan nu förlängas efter behag. Upp till Moldnäsudden och in mot Furudal med affär och fika/matställen. Runda Vindförbergs udde, ett nsturreservat med stenåldersgravar. Fortsätta mot Oreälvens mynning och paddla älven norrut i ca 1 km och vända åter. Följa stranden förbi Sässvik, paddla Humoån och Lömån så långt det går och sedan ner i Östaviken för att vända och följa Östansjö runt förbi Lernäs, Torsnäs och Rännäs för att komma åter till Södersjön.

 

FAKTA

För en bättre karta med mer detaljer rekommenderar vi kartbladet. Sverigeserien - Topo 50 Blad 83

Sjön är ca: 1, 4 mil om man åker runt och längs stranden. Fina badstränder och rastplatser. Och en hel del historisak sevärdheter och fornminnen.

För uthyrning och mer fakta kontakta oss på mejl eller telefon.

ALLEMANSRÄTTEN. Var noga med att iaktta hänsyn enligt Allemansrätten. Var särskilt försiktig med eld! Dessutom vill vi även särskilt påpeka att det finns privata bryggor och tomtmark som inte innefattas av denna. M.a.o. visa respekt och se dig själv som förunnad gäst.

FARA: Flytväst på! Se alltid till att ha reservkläder i vattentät behållare. Och se till att du har laddad mobiltelefon som även skyddas från vatten. Vid fara ring 112. (Till Rättviks Räddningstjänst är det ca 4 mil beroende på var ni befinner er. Ca: 30 min från utryckning. Det kan vara längre!)