Sjön Skattungen

Den västra av Ores nära sjöar och som ligger centralt nära Furudal - 36 km ifrån Rättvik. Denna sjö präglas av skogsrik omgivning. 
Lämpliga isättningsplatser är t.ex. båthamnen vid Noretbron i Furudal, badplatsen i Näset. I Tenninge i norra änden har det funnits en masugn. På Ivarsnäs i västra änden har man hittat många fornlämningar. Sjönamnet betyder sjön med skaten dvs den långa viken i mot Skattungbyn.

 

FAKTA

För en bättre karta med mer detaljer rekommenderar vi kartbladet. Sverigeserien - Topo 50 Blad 83

Sjön är ca: 1, 4 mil om man åker runt och längs stranden. Omgivningarna är präglad skogsbygd. Och en del historiska platser och fornminnen att stanna vid.

För uthyrning och mer fakta kontakta oss på mejl eller telefon.

ALLEMANSRÄTTEN. Var noga med att iaktta hänsyn enligt Allemansrätten. Var särskilt försiktig med eld! Dessutom vill vi även särskilt påpeka att det finns privata bryggor och tomtmark som inte innefattas av denna. M.a.o. visa respekt och se dig själv som förunnad gäst.

FARA: Flytväst på! Se alltid till att ha reservkläder i vattentät behållare. Och se till att du har laddad mobiltelefon som även skyddas från vatten. Vid fara ring 112. (Till Rättviks Räddningstjänst är det ca 4 mil beroende på var ni befinner er. Ca: 45 min från utryckning. Det kan vara längre!)