Ore älv övre delen 2: Stråsjöfjärden - Hermansborg

Vi har passerat Bromsen, Båthusfjärden, Laxtjärnen, Stråsjöfjärden och närmar oss först Vagnsjön (svårt att se inloppet) men direkt efter ligger Hermansborg. Ett gammalt skogsarbetarboställe.  (privat ägt) 

Vid ankomst Hermansborg kommer största forsen – Vagnforsen ca 100 m. Här bör man gå iland och inspektera vattenflödet och göra sin egen bedömning. Hermansborg känns väl igen mellan rullstensåsarna och flera gamla byggnader på höger sida nedströms. Där finns även bra ilandstigning ca: 100 m före forsen.

Ska man fortsätta så leder en skogsvägen parallellt med forsen (50 m in i skogen ifrån byggnaderna) ca: 500 m nedströms värsta forsen. 

Fortsättning: Denna beskrivning slutar vid Hermansborg. Men lämpligt är nästa etapp ner till Furudals Bruk ca: 13 km. (Se beskrivning Hermansborg – Furudals Bruk)

Ladda ner större karta här >>

Vi rekommenderar även Sverigeserien - Topo50 Kartblad Furdal nr 83

TILLÄGG

För en bättre karta med mer detaljer rekommenderar vi kartbladet. Sverigeserien - Topo 50 Blad 83

Hela totala älvsträckan för paddling är ca: 3,7 mil.

ALLEMANSRÄTTEN. Var noga med att iaktta hänsyn enligt Allemansrätten. Var särskilt försiktig med eld! Dessutom vill vi även särskilt påpeka att det finns privata bryggor och tomtmark som inte innefattas av denna. M.a.o. visa respekt och se dig själv som förunnad gäst.

FARA: Flytväst på! Se alltid till att ha reservkläder i vattentät behållare. Och se till att du har laddad mobiltelefon som även skyddas från vatten. Vid fara ring 112. (Till Rättviks Räddningstjänst är det ca 4 - 8 mil beroende på var ni befinner er. Ifrån 45 min - 1,5 tim från utryckning!)